Interwencja kryzysowa i wsparcie


Interwencja kryzysowa to zespół interdyscyplinarnych, profesjonalnych, celowych i skoordynowanych oddziaływań, których celem jest pomoc w odzyskaniu równowagi wewnętrznej osobom doświadczającym kryzysu.
Najważniejszym zadaniem  Zespołu Interwencji Kryzysowej  i Wsparcia jest pomoc każdemu, kto się do nas zgłosi, bez zbędnych formalności, bez skierowania, na życzenie klienta także anonimowo.

Komu pomagamy?
Każdemu, kto doświadcza jakichkolwiek trudności życiowych, z którymi sam nie może sobie poradzić, bez względu na miejsce zamieszkania.

W jaki sposób pomagamy?
• Udzielamy szybkiej doraźnej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej
• Prowadzimy poradnictwo rodzinne
• Prowadzimy mediacje małżeńskie i rodzinne
• Zabezpieczamy miejsce hostelowe w nagłych sytuacjach kryzysowych przez krótki okres czasu
• Pomagamy w znalezieniu miejsca pobytu osobie/rodzinie w innym ośrodku (np. domy samotnej matki, domy dla bezdomnych, ośrodki dla osób uzależnionych, zakłady opiekuńczo-lecznicze itp.)
• Organizujemy grupy wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy
• Prowadzimy indywidualne programy pomocy dla ofiar przemocy, dzieci dotkniętych przemocą oraz dla sprawców przemocy
• Organizajemy spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, dorosłych, Rad Pedagogicznych i profesjonalistów

Zasady udzielania pomocy
• Udzielanie pomocy z zakresu interwencji kryzysowej wiąże się z ograniczeniem formalności do niezbędnego minimum
• Pomoc jest bezpłatna i niezależna od innych kryteriów pomocy, np. pomocy społecznej
• Nie są wymagane skierowania
• Na życzenie klienta pomoc udzielana jest bez ujawniania jego tożsamości
• Od pełnoletnich klientów wymagana jest jasna deklaracja woli skorzystania z pomocy
• Odmowa udzielenia pomocy następuje w przypadkach stanu nietrzeźwości osoby, odurzenia narkotykowego, agresywnego zachowania, potencjalnego konfliktu interesu z innymi klientami lub pracownikami Ośrodka oraz kiedy niespełnione są kryteria zagrożenia realnego
• Osoby będące w sytuacjach kryzysowych przyjmowane są bez względu na dochód


Z jakim problemem można się do nas zgłaszać?
• Doświadczanie przemocy
• Trudności wychowawcze
• Długotrwały stres spowodowany wypaleniem zawodowym, utratą pracy, przewlekłą chorobą, śmiercią bliskiej osoby, współuzależnieniem
• Uzależnienie bliskiej osoby
• Różnego rodzaju uzależnienia
• Konflikty małżeńskie i rodzinne
• Problemy natury prawnej

Zapraszamy każdego kto:
.cierpi z powodu przemocy, problemu alkoholowego, uzależnień...
.przeżywa trudności związane z rozwodem, okresem żałoby, chorobą bliskiej osoby...
.pragnie rozwiązać problemy rodzinne, wychowawcze, małżeńskie...
.szuka pomocy, bo czuje się smutny, nieszczęśliwy, przygnębiony, zmęczony...
.potrzebuje wsparcia, chce zapoczątkować zmiany życiowe...
.znajduje się w sytuacji kryzysowej...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie

ul. Piłsudskiego 65 (Starostwo Powiatowe); Sochaczew

I piętro pok. nr 112

Telefon interwencyjny po godzinach pracy  tel. 534 472 748