Kontakt, dostępność


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
Adres: 96-500 Sochaczew ul. Piłsudskiego 65

Dyrektor PCPR - mgr Katarzyna Kajak
Tel. (046) 864-18-85

Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
Starszy Specjalista Pracy z Rodziną - Marta Drązikowska-Grad (046) 864-18-05
Specjalista Pracy Socjalnej - Iwona Lorentz - (046) 864-18-05

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - Małgorzata Siekacz (046) 864-18-01

Główny Specjalista-Prawnik - Sylwia Wittan - (046) 864-18-01
Psycholog - Martyna Wojciechowska (046) 864-18-63

Zespół ds. Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
Starszy Specjalista pracy Socjalnej – Małgorzata Tomczak (046) 864-18-04
Starszy Inspektor - Marta Fortuna (046) 864-18-06
Pomoc administracyjna - Ewa Orlińska (046) 864-18-04

Zespół ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Starszy Specjalista Pracy Socjalnej – Renata Plichta (046) 864-18-06
Konsultant ds. Osób Niepełnosprawnych – Bogusław Deperas (046) 864-18-06

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia
Pedagog - Ewa Kajetaniak (046) 864-18-63
Psycholog - Martyna Wojciechowska (046) 864-18-63
Prawnik - Krystian Gołębiewski (046) 864-18-63

Zespół Finansowo, Kadrowo, Organizacyjny
p.o. Głównego Księgowego – Liliana Wasiak (046) 864-18-07
Pomoc administracyjna - Maria Pilichowska (046) 864-18-07
Starszy inspektor - Paulina Klatt (046) 864-18-01

Fax : (046) 864-18-01
e-mail : pcprsoch@powiatsochaczew.pl
Pracujemy w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, w poniedziałki od 10:00 do 18:00.

Telefon interwencyjny - 534-472-748

Na podstawie art.36a ust. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2014 r. poz.1182 i 1662). Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie  przetwarza oraz udostępnia wykaz zbiorów danych w siedzibie Administratora Danych.