Komunikaty


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01.12.2017 r. można pobierać wnioski dotyczące uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2018 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.01.2018 r.

Wnioski z datą wpływu do dnia 31.12.2017 r. będą rozpatrywane negatywnie.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek osobiście lub za pośrednictwem opiekuna.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),

- wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Jednocześnie informujemy, że osoba niepełnosprawna, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczące zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może złożyć w każdym czasie.


regulamin-pracy-komisji ds. oceny wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

zasady-rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu: sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w 2018 roku

zasady-przyznawania-dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych i likwidacji barier funkcjonalnych w 2018 roku