Komunikaty


UWAGA!

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. można pobierać wnioski dotyczące uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w 2017 r.

Wnioski będą przyjmowane od dnia 02.01.2017 r.

Wnioski z datą wpływu do dnia 31.12.2016 r. będą rozpatrywane negatywnie.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa wniosek osobiście lub za pośrednictwem opiekuna.

Do wniosku należy dołączyć:

- kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści orzeczenia lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał orzeczenia do wglądu),

- wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Jednocześnie informujemy, że osoba niepełnosprawna, wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON dotyczące zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może złożyć w każdym czasie.


regulamin-pracy-komisji-2017.pdf dot. wniosków ze środków PFRON


zasady-rozpatrywania-wnioskow-2017.pdf dotyczy wniosków o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych i barier funkcjonalnych


zasady-przyznawania-dofinansowania.pdf osobom niepełnosprawnym  ze środków PFRON do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w 2017 r.

zmiana-uchwaly-dot-rozpatrywania.pdf wniosków osób niepełnosprawnych  do zakupu przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego w 2017 r.