Formularze i wnioski


Wnioski  o ustalenie stopnia niepełnosprawności dla osób dorosłych oraz dzieci oraz wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej i karty parkingowej 

Wniosek- dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego.pdf


wniosek- dofinansowanie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych


wniosek-na dofinansowanie TURNUSU REHABILITACYJNEGO-na-2018-wzor.pdf

wniosek-na dofinansowanie LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH-na 2018-wzor.pdf

wniosek-na dofinansowanie LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ-na 2018-wzor.pdf

wniosek-na dofinansowanie LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH-na 2018-wzor.pdf


wniosek.doc dla osób prawnych i organizacji o dofinansowanie sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych - termin składania wniosków do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania


wniosek.doc dla osób prawnych i organizacji o dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego - termin składania wniosków do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania