Ogłoszenie


OGŁOSZENIE 01.12.2009r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie
poszukuje osób chętnych do współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na stanowiska:


- specjalisty ds. promocji
- specjalisty ds. kadr i rozliczeń
- pracowników socjalnych
- lekarza medycyny pracy
- specjalista ds. zajęć edukacyjnych
- specjalisty ds. zamówień publicznych
- specjalisty ds. ewaluacji

Jednocześnie informujemy że nawiążemy współpracę z firmami:
- transportowymi świadczącymi autokarowe usługi transportowe
- szkoleniowymi świadczącymi usługi w zakresie warsztatów
umiejętności społecznych oraz szkoleń zawodowych

Zgłoszenia, w formie pisemnej przyjmujemy do 30.12.2009 r.


Dyrektor PCPR
Barbara Bogiel