Formularze i wnioski
Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawnoscidla osób dorosłych oraz dzieci oraz wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

WNIOSEK
o dofinansowanie zakupu urządzeń z zakresu likwidacji barier technicznych


WNIOSEK
o dofinansowanie zakupu urządzeń lub wykonania usługi z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się


WNIOSEK
o dofinansowanie ze środków PFRON: zakupu urządzeń, wyposażenia, prac i usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych


wniosek-turnus rehabilitacyjny-2015.doc