Formularze i wnioski
Wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawnoscidla osób dorosłych oraz dzieci oraz wnioski o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


wniosek-likwidacja barier w komunikowaniu się -2015.doc


wniosek-likwidacja barier technicznych -2015.docWNIOSEK
o dofinansowanie ze środków PFRON: zakupu urządzeń, wyposażenia, prac i usług z zakresu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych


wniosek-turnus rehabilitacyjny-2015.doc