Biała Sobota 2013

Byliśmy obecni z ofertą pomocową PCPR, POIK, DPS, PTZN, na powiatowej akcji poświęconej promocji zdrowia i systematycznych badań wśród mieszkańców miasta i powiatu organizowanej przez szpital pod hasłem – „ Białej Soboty”