Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie - PCPR Sochaczew - Aktualności (148)

Otwórz się na zmiany

Otwórz się na zmiany

Firma Navigator International Sp. z o.o zaprasza do udziału w projekcie osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności: osoby niepełnosprawne, osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, osoby korzy

czytaj więcej »